ГАЛАН нэрийн Электродот тогоо

ГАЛАН электродот тогоо

Д/д Нэр төрөл/ чадал, кВт Халаах талбай (м²), таазны өндөр 3 м Халаах эзлэхүүн (м³) Дулаан тээгчийн хэмжээ, л Хэрэглээний хүчдэл, вольт Хэрэглээний гүйдэл, ампер Холболтын муфтын диаметр, мм Тогооны үнэ (төг) Навигатортой үнэ (төг)
1  Очаг - 3 40 м² 125 м³ 30-35 220 16 25 750'000 1'190'000
2  Очаг - 5 60 м² 175 м³ 70 220 23 25 770'000 1'210'000
3  Очаг - 6 70 м² 200 м³ 100 220 28 25 780'000 1'220'000
Нэр төрөл/ чадал, кВт Халаах талбай (м²), таазны өндөр 3 м Халаах эзлэхүүн (м³) Дулаан тээгчийн хэмжээ, л Хэрэглээний хүчдэл, вольт Хэрэглээний гүйдэл, ампер Холболтын муфтын диаметр, мм Тогооны үнэ (төг) навигатортой үнэ (төг)
4 Гейзер - 9 130 м² 330 м³ 180 220/380 40/16 32 1'340'000 1'890'000
5 Гейзер - 15 180 м² 500 м³ 450 380 25 32 1'440'000 2'100'000
6 Вулкан - 25 300 м² 900 м³ 600 380 40 32 1'660'000 2'320'000
7 Вулкан - 36 420 м² 1200 м³ 800 380 60.8 32 1'880'000 2'650'000
8 Вулкан - 50 600 м² 1800 м³ 1200 380 84.5 32 2'200'000 3'080'000
Сэлбэгийн үнэ: Электродны блок 9кВт:   840'000 төгрөг
  Электродны блок 15кВт: 840'000 төгрөг
  Электродны блок 25кВт: 990'000 төгрөг
  Электродны блок 36кВт: 1'500'000 төгрөг
  Электродны блок 50кВт: 1'500'000 төгрөг
  Электродны блок 3, 5, 6кВт: 440'000 төгрөг

 

*Дээрх үнэд НӨАТ орсон.

**АНХААРУУЛГА: Орос Украйны дайнтай холбоотойгоор түр хугацаанд нийлүүлэлт сааталтай байгаад хүлцэл өчье.