ГАЛАН нэрийн Электродот тогоо

ГАЛАН электродот тогоо

Д/д Нэр төрөл/ чадал, кВт Халаах талбай (м²), таазны өндөр 3 м Халаах эзлэхүүн (м³) Дулаан тээгчийн хэмжээ, л Хэрэглээний хүчдэл, вольт Хэрэглээний гүйдэл, ампер Холболтын муфтын диаметр, мм Тогооны үнэ (төг) навигатортой үнэ (төг)
1  Очаг - 2 25 м² 75 м³ 20-25 220 10 25 460000 810000
2  Очаг - 3 40 м² 125 м³ 20-40 220 16 25 468000 818000
3  Очаг - 5 60 м² 175 м³ 30-80 220 23 25 594000 944000
4  Очаг - 6 70 м² 200 м³ 60-100 220 28 25 700000 1050000
Нэр төрөл/ чадал, кВт Халаах талбай (м²), таазны өндөр 3 м Халаах эзлэхүүн (м³) Дулаан тээгчийн хэмжээ, л Хэрэглээний хүчдэл, вольт Хэрэглээний гүйдэл, ампер Холболтын муфтын диаметр, мм Тогооны үнэ (төг) навигатортой үнэ (төг)
5 Гейзер - 9 120/130 м² 375 м³ 30-200 220/380 40/16 32 930000 1330000
6 Гейзер - 15 160\170 м² 550 м³ 100-400 380 25 32 975000 1375000
7 Вулкан - 25 350 м² 875 м³ 100-600 380 40 32 1350000 1850000
8 Вулкан - 36 420 м² 1200 м³ 100-800 380 60.8 32 1550000 2120000
9 Вулкан - 50 600 м² 1750 м³ 100-1200 380 84.5 32 1800000 2370000

 

*Дээрх үнэд НӨАТ орсон.