ГАЛАН нэрийн Электродот тогоо

ГАЛАН электродот тогоо

Д/д Нэр төрөл/ чадал, кВт Халаах талбай (м²), таазны өндөр 3 м Халаах эзлэхүүн (м³) Дулаан тээгчийн хэмжээ, л Хэрэглээний хүчдэл, вольт Хэрэглээний гүйдэл, ампер Холболтын муфтын диаметр, мм Тогооны үнэ (төг) Навигатортой үнэ (төг)
1  Очаг - 2 25 м² 75 м³ 20-25 220 10 25 511'000 911'000
2  Очаг - 3 40 м² 125 м³ 30-35 220 16 25 565'000 965'000
3  Очаг - 5 60 м² 175 м³ 70 220 23 25 645'000 1'085'000
4  Очаг - 6 70 м² 200 м³ 100 220 28 25 740'000 1'240'000
Нэр төрөл/ чадал, кВт Халаах талбай (м²), таазны өндөр 3 м Халаах эзлэхүүн (м³) Дулаан тээгчийн хэмжээ, л Хэрэглээний хүчдэл, вольт Хэрэглээний гүйдэл, ампер Холболтын муфтын диаметр, мм Тогооны үнэ (төг) навигатортой үнэ (төг)
5 Гейзер - 9 130 м² 330 м³ 180 220/380 40/16 32 999'000 1'539'000
6 Гейзер - 15 180 м² 500 м³ 450 380 25 32 1'040'000 1'640'000
7 Вулкан - 25 300 м² 900 м³ 600 380 40 32 1'300'000 1'900'000
8 Вулкан - 36 420 м² 1200 м³ 800 380 60.8 32 1'705'000 2'355'000
9 Вулкан - 50 600 м² 1800 м³ 1200 380 84.5 32 1'980'000 2'680'000
Сэлбэгийн үнэ: Электродны блок 9кВт:   699'000 төгрөг
  Электродны блок 15кВт: 740'000 төгрөг
  Электродны блок 25кВт: 880'000 төгрөг
  Электродны блок 32кВт: 1'360'000 төгрөг

 

*Дээрх үнэд НӨАТ орсон.