Юнилос

unegui

 

Ахуйн бохир ус цэвэршүүлэх иж бүрдлүүдийн хүчин чадал, үнэ

Иж бүрдлийн нэр Хэрэглэгчийн тоо

Хүчин чадал, м3/хоног

Шингээгчтэй септик бүрдэл Биологийн цэвэршүүлэгчтэй бүрдэл
1 А-1 1-3 0,20 3,500,000 4,400,000
2 A-2 2-4 0,40 3,700,000 4,600,000
3 A-3 3-5 0,70 3,900,000 4,800,000
4 Б-4 4-8 1,20 4,900,000 5,800,000
5 Б-5 5-10 1,60 5,500,000 6,900,000
6 Б-6 6-12 2,00 6,500,000 7,900,000
7 С-8 8-16 2,50 7,800,000 9,200,000
8 С-10 10-20 3,00 8,900,000 10,700,000
9 С-15 15-30 3,50 9,900,000 12,200,000

 

 Септикийг биологийн цэвэршүүлэгч болгох "Бөмбөлөгт зараа БЗ" бүрдлүүдийн үнэ

Иж бүрдлийн нэр Хүчин чадал Үнэ, төгрөг
1 БЗ-1   950,000
2 БЗ-2   1,500,000
3 Халдваргүйжүүлэгч бүрдэл   575,000